Wieczory Charytatywne

Wspaniałą tradycją DOZ Fundacji dbam o zdrowie stały się coroczne Wieczory Charytatywne.

Inicjatywa zrodziła się w 2010 r. Pod koniec każdego roku organizujemy wieczorne spotkania dobroczynne, w których uczestniczą przedstawiciele środowiska biznesu, farmacji, medycyny, nauki i kultury. Wszystkich gości łączy idea niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Co roku zebrane środki trafiały do różnych organizacji. Do udziału w Wieczorach Charytatywnych zaproszenie przyjęli dotychczas znani podróżnicy, sportowcy, piosenkarze i inne osoby znane szerokiej publiczności, którzy dzielili się ze zgromadzonymi gośćmi swoim doświadczeniem, opowiadali o drodze do spełnienia marzeń, o aktywności i działalności, w tym tej dobroczynnej.

Gościem specjalnym pierwszego spotkania w 2010 r. była żeglarka Natasza Caban. W kolejnych Wieczorach uczestniczyli Piotr Pustelnik, Tomasz Grzywaczewski, Karolina Jarzyńska i Szymon Majewski.

Szczególny Mikołajkowy Wieczór Charytatywny odbył się w 2016 r. w Warszawie. Spotkanie poprowadził Tomasz Kammel. Gościem specjalnym była Urszula Dudziak. Wieczór uświetnił występ Katarzyny Dereń. Cała kwota pozyskana od darczyńców przekazana została na pomoc podopiecznym Domów Samotnej Matki we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Środki zostały przeznaczone na program wsparcia i wyrównania szans społecznych kobiet będących pod opieką tych ośrodków.

Wieczór zorganizowany pod koniec 2017 r. rozpoczął cykl spotkań, poświęconych wsparciu Seniorów, zgodnie z naszą misją „Pomagamy cieszyć się życiem”. Seniorzy to szczególnie wrażliwa grupa społeczna. Coraz bardziej liczna, ale nadal nie zawsze zauważana i należycie traktowana. Pozyskane podczas Wieczorów środki przeznaczone będą na pomoc seniorom zarówno w sferze socjalnej, a także na wsparcie ich aktywności intelektualnej i fizycznej.

Gościem specjalnym VII Wieczoru, który odbył się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej była Halina Frąckowiak, a całość prowadził Marcin Prokop.

Wszystkim Wieczorom towarzyszy aukcja charytatywna prac artystów oraz innych ciekawych fantów.