Podaruj Zdrowie

Podaruj Zdrowie” to pierwszy z  projektów  naszej DOZ Fundacji  jaki  prowadziliśmy przez kilka lat w celu  dofinansowania potrzebującym zakupu leków. Na czym on polegał? Przede wszystkim na niesieniu bezpośredniej pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, przez którą zmuszeni byli do ograniczenia lub rezygnacji z zakupu leków.

Akcje Podaruj Zdrowie przeprowadziliśmy w 18 miastach w Polsce, przekazując na pomoc prawie 2 mln zł.

W miastach, w których zorganizowana była  akcja, otwarte były Tymczasowe Biura Fundacji, w których pracownicy i wolontariusze fundacji przyjmowali wnioski o dofinansowanie.

Celem akcji  prócz bezpośredniego wsparcia było również  promowanie idei pomocy, uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich i najbardziej potrzebujących. Staraliśmy się zwracać  uwagę na problem barier w dostępie do leków oraz na konsekwencje związane z zaniechaniem terapii.