Samotna mamo, nie jesteś sama!

DOZ Fundacja od 2010 r. współpracuje z Domami Samotnych Matek z terenu całej Polski. Są to m.in. placówki z Krakowa, Łodzi, Warszawy, Płocka, Poznania, Wrocławia, Koszalina, Gdańska czy Stargardu Szczecińskiego.  Stały kontakt z tymi instytucjami, wspólne działania i rozmowy pozwoliły nam dokładniej wsłuchać się w problemy i potrzeby ich podopiecznych. Dzięki naszej pomocy Domy Samotnych Matek, w których przebywają dotkliwie doświadczone przez los kobiety z dziećmi pozbawione dochodów, schronienia, bez pomocy bliskich otrzymują roczną pomoc na zakup niezbędnych produktów medycznych.

Wiedza i doświadczenie płynące z wieloletnich kontaktów skłoniły nas również by robić coś więcej, chociażby rozszerzyć pomoc o wsparcie merytoryczne i szkoleniowe skierowane do kobiet.  Do cyklu spotkań z zakresu autoprezentacji i motywacji, efektywnego poszukiwania pracy i gospodarowania czasem zaproszenie przyjęli aktorzy, psychologowie, trenerzy i dziennikarze. Nam najbardziej w pamięci zapadło to pierwsze spotkanie, zorganizowane w Piwnicy Pod Baranami, w którym wziął udział Krzysztof Globisz. Ambasadorami akcji pomocy samotnym matkom są m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, śpiewaczka operowa Anna Cymmerman, gitarzysta Jan Krzos, 1 Łódzka Orkiestra Gitarowa, studentki Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej i inni artyści, którzy spotykają się z przebywającymi w placówkach matkami. Domy Samotnej Matki pomagają wyjść na prostą ofiarom przemocy domowej, młodym dziewczynom pozostawionym samym sobie bez wsparcia rodziny, dlatego też przekazane przez DOZ Fundację środki przeznaczone były również na pomoc prawną,