chcę pomóc

Doz fundacja

Wesprzyj nas

Przekaż 1,5 % podatku na DOZ Fundację

KRS 0000286305

Rozlicz PIT Doz fundacja

Wolontariat

Wolontariat to świadoma, dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno–przyjacielsko–koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873).

Jeżeli chcesz pomóc i zostać wolontariuszem naszej DOZ Fundacji. Masz czas – po prostu przyjdź do nas! Możesz pomóc w naszym biurze, podczas akcji lub podarować uśmiech naszym Podopiecznym.

Napisz koniecznie! skontaktuj się z nami:
Elżbieta Łacina - Członek Zarządu Fundacji  elzbieta.lacina@pelion.eu