Aktualności

Doz fundacja

Rusza VIII Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów naszej Fundacji. Już po raz ósmy pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Corocznie, dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom, pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach akcji przekazano potrzebującym ponad 14 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

Poprzez projekt Razem Możemy Więcej z sukcesem propagujemy ideę otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą oraz podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację VIII edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do Fundacji).

Przed przystąpieniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Pliki do pobrania:
Wniosek
Sprawozdanie Częściowe
Sprawozdanie Końcowe

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty oraz po kontakcie z koordynatorem.

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50

Aktualności

Doz fundacja

Wesprzyj nas

Przekaż 1 % podatku na DOZ Fundację

KRS 0000286305

Chcę pomóc Doz fundacja